Mik­ro­fo­ner över he­la Jär­va

Vi i Kista - - NYHETER -

In­te ba­ra ka­me­ror, ut­an även mik­ro­fo­ner, kom­mer sät­tas upp i Jär­va. Det är förs­ta gång­en som po­li­sen fått till­stånd för mik­ro­fonav­lyss­ning i Sve­ri­ge.

Mik­ro­fo­ner­na kom­mer att va­ra in­ställ­da på att re­a­ge­ra på skott­loss­ning, ex­plo­sio­ner, glas­kross och skrik. Ba­ra des­sa ljud kom­mer att spe­las in, ljud som se­dan ska ra­de­ras. Till SVT sä­ger den an­sva­ri­ge för po­li­sens ka­me­ra­be­vak­ning, Jo­a­kim Sö­der­ström, att inga van­li­ga sam­tal spe­las in.

– Nej, ab­so­lut in­te. De här mik­ro­fo­ner­na är så smar­ta att de ba­ra tar upp vis­sa fre­kven­ser. Kon­ver­sa­tio­ner kla­rar de in­te av, sä­ger han.

FO­TO: MOSTPHOTOS

MIK­RO­FO­NER. För förs­ta gång­en har po­li­sen fått till­stånd att även spe­la in ljud i Tens­ta, Rin­ke­by och Hus­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.