26 NO­VEM­BER

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Sön­dags­te­a­ter i Rin­ke­by Sön­dag kl 13. Rin­ke­by ung­doms­gård, Rin­ke­by­strå­ket 53. ”Vill visst!” (från 3 år) Mittiprick­te­a­tern – en lek­full och mu­si­ka­lisk fö­re­ställ­ning om vän­skap och hur svårt det kan va­ra om en ska be­stäm­ma he­la ti­den. Gra­tis inträde! Vi bju­der på saft och frukt ef­ter fö­re­ställ­ning­en.

Sön­dags­te­a­ter i Hus­by

Sön­dag kl 13. Kul­tur­sko­lan, Ed­vard Gri­egs­gång­en 7. ”Värl­dens en­sam­mas­te val” (från 2 år) Te­a­ter Mar­tin Mut­ter – stort djur och sto­ra käns­lor i en pyt­te­li­ten fö­re­ställ­ning om en­sam­het. Gra­tis inträde! Vi bju­der på saft och frukt ef­ter fö­re­ställ­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.