3 DE­CEM­BER

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Sön­dags­te­a­ter i Hus­by

Kul­tur­sko­lan, Ed­vard Gri­egs­gång­en 7, 3 de­cem­ber kl 13.00. Frö (från 2 år) Te­a­ter Tre – en be­rät­tel­se om naturens krets­lopp, li­vets gång och män­ni­skans fa­sci­na­tion för så­dant som väx­er. Gra­tis inträde! Vi bju­der på saft och frukt ef­ter fö­re­ställ­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.