MER Sam­ar­be­tet

Vi i Kista - - KULTUR -

KIS­TA folk­hög­sko­la är Sve­ri­ges förs­ta, och hit­tills en­da, folk­hög­sko­la med mus­limsk pro­fil. Sko­lan fi­ra­de sitt 10-års­ju­bi­le­um i år.

PAI­DEIA folk­hög­sko­la är Sve­ri­ges förs­ta folk­hög­sko­la med ju­disk pro­fil och har ett unikt sam­ar­be­te med Kis­ta folk­hög­sko­la. SAM­AR­BE­TET mel­lan en ju­disk och en mus­limsk folk­hög­sko­la har ett stort sym­bol­vär­de som för­med­lar att oli­ka mi­no­ri­te­ter kan mö­tas och ar­be­ta ihop.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.