Fy­ra ra­ka torsk för Kis­ta

Vi i Kista - - SPORT -

Lo­ko­mo­tiv Kis­ta vann två ra­ka mat­cher i ok­to­ber, men har i öv­rigt in­lett di­vi­sion 4-sä­song­en med fy­ra för­lus­ter. Och att det är stor skill­nad mel­lan topp och bot­ten stod helt klart i lör­dags. Då för­lo­ra­de Ki­sta­la­get med hisk­li­ga 2–19 mot se­ri­e­le­dan­de Val­len­tu­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.