Peng­a­regn över Jär­va­för­e­ning­ar

Vi i Kista - - SPORT - Jon­ny An­ders­son

Fle­ra id­rotts­för­e­ning­ar i Jär­va­om­rå­det har trog­na sup­por­ters och ge­nom Gräs­ro­ten får bland an­nat Rin­ke­by Uni­ted och BK Jär­va fi­na peng­ar från Svens­ka Spel.

De som spe­lar på Stryk­tips, Lot­to el­ler nå­got an­nat i Svens­ka Spels ut­bud kan ha sitt spel­kon­to kopp­lat till fa­vo­rit­klub­bar.

Rin­ke­by Uni­ted har 440 klubb­trog­na och des­sa har bi­dra­git till att Uni­ted nu får näs­tan 69 000 från Svens­ka Spel.

Även BK Jär­va finns på Stock­holms topp 20-lis­tan och de­ras 429 sup­por­ters har bi­dra­git till att klub­ben får drygt 46 000 kro­nor. Med den sum­man ska klub- ben fi­nan­si­e­ra buss­re­san till Sköv­de Basket Cup näs­ta vår och man räk­nar med att fler ung­do­mar kan föl­ja med när de slip­per den kost­na­den.

– Gräs­ro­ten gör att vi får fler att hänga med på tur­ne- ring­ar och träf­fa and­ra ung­do­mar, sä­ger Is­se Isaks­son, klubb­chef i BK Jär­va.

FO­TO: SVENS­KA SPEL

JÄR­VA. Gläd­je i BK Jär­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.