MER Va­pen­fynd i Tens­ta

Vi i Kista - - NYHETER -

FÖR­RA VEC­KAN hit­ta­des ett au­to­mat­va­pen i fri­tids­går­den Blå hu­sets lo­ka­ler i Tens­ta.

FRITIDSGÅRDSVERKSAMHETEN, som först stäng­des, har nu öpp­nat igen. Be­slu­tet har en­ligt stads­dels­di­rek­tö­ren fat­tats till­sam­mans med polisen.

KUL­TUR­SKO­LANS VERK­SAM­HET, som be­drivs i lo­ka­ler­na, har ef­ter va­pen­fyn­det stängt, ef­ter ett be­slut av skydds­om­bud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.