FRE­DAG 15 JU­NI

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Syn- och hör­se­l­in­struk­tör

Syn- och hör­se­l­in­struk­tör kom­mer fin­nas till­gäng­lig för råd­giv­ning, trä­ning och enkla­re ser­vice av hö­r­ap­pa­rat, samt in­for­ma­tion om hjälp­me­del för syn- och hör­sel­ned­sätt­ning­ar. Kl 11–12, Akal­la öpp­na mö­tes­plats, Si­be­li­us­gång­en 10 A.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.