Tre Jär­vas­ta­tio­ner röd­lis­ta­de

Vi i Kista - - NYHETER -

Tre tun­nel­ba­nesta­tio­ner i Jär­va­om­rå­det är röd­lis­ta­de. Det här in­ne­bär att bil­jett­kon­trol­lan­ter och ord­nings­vak­ter en­bart får ut­fö­ra sitt jobb med po­lisnär­va­ro, skri­ver Svens­ka Dag­bla­det.

T-ba­nesta­tio­ner­na det hand­lar om är Rin­ke­by, Hjuls­ta och Tens­ta. Även Riss­ne är röd­märkt.

– Det går in­te att ver­ka nor­malt på de här röd­märk­ta sta­tio­ner­na. Jag har ald­rig fruk­tat för mitt liv, men har ham­nat i si­tu­a­tio­ner där den per­son­li­ga sä­ker­he­ten satts ur spel, sä­ger en ord­nings­vakt till tid­ning­en.

Det är lo­kal­tra­fik­bo­la­get SL:s trygg­hets­cen­tral i sam­ver­kan med po­lis, ope­ra­tö­rer, bil­jett­kon­trol­lan­ter och ord­nings­vak­ter som be­dö­mer om en sta­tion ska va­ra röd­mar­ke­rad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.