Vård­pa­ne­len

Vi i Kista - - NYHETER -

Sjuk­vårds­fråg gång or­na ham­nar på gång i topp när svens­kar­na lis­tar de vik­ti­gas­te i höst. frå­gor­na in­för Det är en av va­let vi har sam­lat an­led­ning­ar na till att en pa­nel med som al­la ar­be­tar 16 per­so­ner Stock-holm.Till­sam­mans in­om vår­den i från har de sta­dens er­fa­ren­he­ter samt­li­ga ning­ar och med akut­mot­tag­de­ras hjälp hit­tar vi de mest re­le­van­ta sla­gen upp­till vå­ra ar­tik­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.