Som­mar på tor­get i Akal­la och i Rin­ke­by

Vi i Kista - - NYHETER -

Kom och pyss­la, läs en bok, spe­la schack, lyss­na på mu­sik, ri­ta och må­la. tor­get i Akal­la och Rin­ke­by torg i Rin­ke­by med tält, blom­mor och le­kar un­der sex som­mar­vec­kor.

Ak­ti­vi­te­ter­na är för al­la åld­rar. Här kan du stan­na till en stund och del­ta i det som hän­der, el­ler ba­ra häm­ta en kar­ta, som­mar­lovs­pro­gram och tips om allt an­nat som hän­der i Rin­ke­by-Kis­ta. Som­mar på tor­get har öp­pet var­da­gar kloc­kan 12.00–17.00 fram till den 20 ju­li.

Fo­to: Mal­colm Jacob­son

An­sikts­mål­ning - Som­mar på tor­get i Akal­la

Prak­tisk kar­ta

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.