Njut av sta­dens strand­bad

Vi i Kista - - NYHETER -

bad. Stads­de­lar­na an­sva­rar för drift och un­der­håll av ba­den me­dan mil­jö­för­valt­ning­en skö­ter re­gel­bun­den prov­tag­ning av bad­vatt­net. Du kan hit­ta och jäm­fö­ra bad­plat­ser­na på stock­holm. se/jam­for. Mer in­for­ma­tion om strand­ba­den och bland an­nat hur du själv kan på­ver­ka bad­vat­ten­kva­li­te­ten hit­tar du på stock­holm. se/ strand­bad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.