TORS­DAG 21/6

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Syn- och hör­se­l­in­struk­tör

Syn- och hör­se­l­in­struk­tör kom­mer att va­ra till­gäng­lig för råd­giv­ning, trä­ning och enkla­re ser­vice av hö­r­ap­pa­rat, samt in­for­ma­tion om hjälp­me­del för syn- och hör­sel­ned­sätt­ning­ar. Tors­dag den 21/6 kl.11.00-12.00 Tens­ta med­bor­gar­kon­tor, Tensta­gång­en 49.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.