MER Snab­ba his­sar

Vi i Kista - - KRÖNIKA -

SHANGHAI To­wer. Tor­net är 632 me­ter högt och i his­sen fär­das man i 18 me­ter per se­kund vil­ket är cir­ka 65 km/h.

HUND­RA dra­kars hiss. Ska i dag va­ra den snab­bas­te i värl­den. På 90 se­kun­der åker man upp för en av bergs­top­par­na i bergs­ked­jan Wu­ling, 330 me­ter.

SVERIGES snab­bas­te fanns ti­di­ga­re i Kak­näs­tor­net, 155 me­ter. His­sar­na re­pa­re­ra­des i vec­kan, men fär­das i 22 km/h. TUR­NING Tor­so, 190 me­ter. I Mal­mö finns Sveriges snab­bas­te hiss i ett bo­stads­hus. För bäs­ta ut­sik­ten över Öresund går det i 18 km/h.

FÖRS­TA sä­ker­hets­his­sen i värl­den fanns i ett ho­tell i New York, 1857. Den gick lång­sam­ma­re än en kilo­me­ter i tim­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.