Karin Ernlund

Vi i Kista - - STOCKHOLMSVALET 2018 -

Ål­der: 32.

Fa­milj: Man och ett barn.

Bor: Lil­je­hol­men.

Gör: Grupple­da­re för Cen­ter­par­ti­et i Stock­holms stad.

Lön från Stock­holms stad: 62 244 kr/mån sär­skilt ar­vo­de, får även års-/sam­man­trä­desar­vo­de för: le­da­mot kom­mun­full­mäk­ti­ge, er­sät­ta­re kom­mun­sty­rel­sen, le­da­mot tra­fik­nämn­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.