ÅTER­KOM­MAN­DE

Vi i Kista - - DET HANDER -

Ver­dan­dis som­mar

Dag­li­ga ut­flyk­ter till bad, fis­ke, bow­ling och an­nat kul. Vid ut­flykt till bad ut­an för­äl­der ska barn va­ra minst 10 år och sim­kun­ni­ga. 23 ju­li – 17 au­gusti var­da­gar kl 10–17. Ef­ter­mid­dags- och kvälls­ak­ti­vi­te­ter är i Ver­dan­di Tenstas lo­ka­ler. In­for­ma­tion ver­dan­di@mail.com, Stig 073960 52 59. Pris vid ut­flyk­ter 10–20 kr. Tens­ta: Sam­ling vid Ver­dan­dis lo­kal på Gul­linge­plan 52. Rin­ke­by: Sam­ling vid Ver­dan­dis lo­kal på Stor­by­plan 31. Tens­ta–Rin­ke­by: Ung­doms­ak­ti­vi­te­ter­na sam­ling kl 14.00 vid Ver­dan-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.