MER Fil­mer­na

Vi i Kista - - NYHETER -

■ DE som­mar­job­ban­de ung­do­mar­na an­ställs av Spånga-Tens­ta stads­dels­för­valt­ning.

■ FÖRVALTNINGEN har sin tur an­li­tat Unga be­rät­tar, en del av Kul­tur­sko­lan, för att hand­le­da ung­do­mar­na.

■ UNG­DO­MAR­NA har tre vec­kor på sig att gö­ra fil­mer­na.

■ FIL­MER­NA kom­mer att vi­sas på Jär­va filmfes­ti­val och oli­ka sam­hälls­ak­tö­rer har vi­sat ett in­tres­se av att an­vän­da fil­mer­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.