Ung le­dar­skaps­ut­bild­ning

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

För dig 14–22 år. En all­män le­dar­skaps­ut­bild­ning där du får lä­ra dig prak­tiskt le­dar­skap, kost, han­di­kap­pid­rott och gö­ra stu­die­be­sök. Ett sam­ar­be­te med Stock­holms id­rotts­för­bund. Vec­ka 31, tis­dag– fre­dag, kl 9.00–16.00. Akal­la by. An­mä­lan: 072066 66 86, ove.eriks­son@dif­hoc­key.se.

FO­TO: MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.