MER Upp­lä­sa­re

Vi i Kista - - NYHETER -

■ SOM upp­lä­sa­re av den svens­ka ver­sio­nen av Pip­pi i Rin­ke­by hörs Su­ni­ta Me­me­to­vic, till var­dags ad­vo­kat med en ge­di­gen er­fa­ren­het från ar­be­te med mänsk­li­ga rät­tig­he­ter och romsk in­klu­de­ring.

■ SU­NI­TA spe­la­de även hu­vud­rol­len i Pe­ter Bir­ros och Ag­ne­ta Fa­ger­ström Ols­sons tv-se­rie ”Den förs­te zi­ge­na­ren i rymden” som 10-åring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.