MER Ursin­net

Vi i Kista - - NYHETER -

ÄN så länge är två sam­tals­kväl­lar in­bo­ka­de. Träf­far­na hålls i hu­vud­bygg­na­den på Eg­ge­by gård i Spånga. För­an­mä­lan till hej@ursin­net.se, obs! krävs en­dast om man vill ha mat, an­nars är det ba­ra att dy­ka upp. CI­VIL­KU­RAGE – vik­ten av att va­ra en job­big jä­vel. NÄR: 24 ok­to­ber kl 17–19. HUR: Det bjuds på sop­pa för den som för­an­mält sig (gra­tis). MÖ­TAS – att pra­ta med de som in­te hål­ler med. NÄR: 5 de­cem­ber 2018 kl 17–19. HUR: Mat för den som för­an­mält sig (40 kr).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.