Mis­s­tänkt mör­da­re er­kän­ner dråp

Vi i Kista - - NYHETER -

Man­nen som sit­ter häk­tad mis­s­tänkt för mor­det på en kvin­na i Kis­ta har er­känt dråp. Det­ta upp­ger man­nens för­svars­ad­vo­kat för Sol­na tings­rätt.

Åkla­ga­ren har be­gärt mer tid in­nan åtal kan väc­kas. Nu har man­nen gått med på att sit­ta häk­tad fram till 21 no­vem­ber.

Se­nast då ska åtal väc­kas. An­nars mås­te åkla­ga­ren åte­ri­gen be­gä­ra mer tid för brotts­ut­red­ning­en. Man­nen ska även ge­nom­gå en rätts­psy­ki­a­trisk ut­red­ning.

Det miss­tänk­ta mor­det sked­de i slu­tet av sep­tem­ber. Po­li­sen lar­ma­des om ett hjärt­stopp vid en bo­stads­a­dress. Kvin­nans liv gick in­te att räd­da och man­nen, som är i 50-års­ål­dern, an­hölls någ­ra tim­mar se­na­re.

FO­TO: HJÄRNA.HJÄR­TA.CASH

IDÉTÄVLING. Ma­nel Rodrick.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.