An­sö­kan

Vi i Kista - - NYHETER -

An­sö­kan om att få star­ta gym­na­sie­sko­lan skic­ka­des in av Jär­va Sko­lors Ide­el­la För­e­ning för en tid se­dan, men för­ra må­na­den fick de nej av Skol­in­spek­tio­nen.

An­led­ning­en var att Skol­in­spek­tio­nen tyck­te att för­e­ning­en in­te kun­de be­vi­sa att det fanns ett till­räck­ligt elev­un­der­lag för att dri­va sko­lan. Dess­utom tror Skol­in­spek­tio­nen att det finns risk för att bud­ge­ten kom­mer spric­ka – bland an­nat på grund av det­ta bris­tan­de elev­un­der­lag.

Nu har Jär­va Sko­lors Ide­el­la För­e­ning över­kla­gat. De sä­ger att det visst finns elev­un­der­lag och att Skol­in­spek­tio­nen har miss­upp­fat­tat de­ras mark­nads­un­der­sök­ning.

Dess­utom sä­ger sig per­so­ner­na bakom för­e­ning­en va­ra be­red­da att gå in med pri­va­ta peng­ar för att få sko­lan att gå runt det förs­ta året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.