Häl­so­fö­re­läs­ning­ar i Kis­ta

Vi i Kista - - NYHETER -

Un­der no­vem­ber ar­ran­ge­ras två häl­so­fö­re­läs­ning­ar för se­ni­o­rer i Rin­ke­by-Kis­ta.

Den förs­ta fö­re­läs­ning­en hand­lar om kost som främ­jar häl­sa och väl­må­en­de.

Den and­ra fö­re­läs­ning­en hand­lar om sömn och stress. Hur kan du mins­ka käns­lan av ne­ga­tiv stress? Var­för är sömn vik­tigt, och hur får du en god sömn?

Fö­re­läs­ning­ar­na ges i Kis­ta ak­ti­vi­tets­cen­ter, Kis­ta torg 5. 21 no­vem­ber kl. 14.00 (kost och häl­sa) 26 no­vem­ber kl. 14.00 (sömn och stress)

Fö­re­lä­sar­na Jessica Norr­born och Ma­ria Ahl­sén

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.