Ny ord­fö­ran­de i stads­dels­nämn­den

Vi i Kista - - NYHETER -

Ef­ter va­let i sep­tem­ber har fem par­ti­er bil­dat en ny grön­blå ma­jo­ri­tet i Stock­holms kom­mun­full­mäk­ti­ge. För­hand­ling­ar­na har gett mo­de­ra­ter­na ord­fö­ran­de­pos­ten i Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­nämnd. Det in­ne­bär att Ben­ja­min Dousa (M) le­der stads­dels­nämn­dens sam­man­trä­den från och med no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.