Nu tar vi bort lö­ven från ga­tor­na

Vi i Kista - - NYHETER -

Hös­ten är här, och vi är i full gång med att stä­da bort de löv som fal­lit. Må­let är att löv­upp­tag­ning­en i in­nersta­den ska va­ra klar se­nast 15 no­vem­ber. I yt­tersta­den ska vi ha ta­git upp löv en gång på al­la ga­tor se­nast 1 de­cem­ber. Löv som fal­ler se­na­re tar vi hand om så fort som möj­ligt. Du kan un­der­lät­ta löv­städ­ning­en ge­nom att föl­ja par­ke­rings­reg­ler­na.

Läs mer på stock­holm.se/lov­stad­ning

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.