Nya has­tig­he­ter i Stock­holm

Vi i Kista - - NYHETER -

Vi änd­rar has­tig­hets­grän­ser­na i Stock­holm Has­tig­he­ter­na 30, 40 och 60 km/tim er­sät­ter de ti­di­ga­re 30, 50 och 70 km/tim. För­änd­ring­ar­na ge­nom­förs suc­ces­sivt i samt­li­ga stads­de­lar fram till 2026. I sam­band med att has­tig­he­ter­na änd­ras görs ock­så i många fall has­tig­hets­däm­pan­de åt­gär­der som till ex­em­pel fartgupp, cir­ku­la­tions­plat­ser och av­smal­ning­ar av ga­tan vid över­gångs­stäl­len. Läs mer på stock­holm.se/ny­a­has­tig­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.