Hit­ta på nå­got kul i vår

Vi i Kista - - NYHETER -

I kul­tur­sko­lan kan du dan­sa, spe­la, sjunga

Kul­tur­sko­lan Stock­holm är en av sta­dens störs­ta mö­tes­plat­ser för barn och unga, - dig till vår­ter­mi­nens kur­ser, från 300 kro

kul­tur­sko­lan.stock­holm.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.