Tack för att du hjäl­per till!

Vi i Kista - - NYHETER -

När det snö­at ska över 3 900 ga­tor i Stock­holm snörö­jas och san­das. Du kan hjäl­pa till, bland an­nat ge­nom att föl­ja par­ke­rings­reg­ler­na och ge­nom att ta bort fö­re­mål som är i vägen på trot­to­a­ren. Då kan vi plo­ga på ett bra sätt. Om du ser far­li­ga istap­par el­ler snö som kan ra­sa ner från ta­ken, ring 020-47 82 77 (020-ISTAPP) el­ler gå in på istapp­ste­le­fo­nen. se. Tänk på att an­vän­da rätt ut­rust­ning, som vin­ter Läs mer på stock­holm.se/sno.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.