Podd­fes­ti­va­len 2019

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Kl 17.00 i Fol­kets Hus­by, Ed­vard Gri­egs­gång­en 16. Vi star­tar året med en skön li­ne­up av lo­ka­la pod­dar från väs­te­rort samt @smastads­tank som ska kom­ma he­la vägen från Fal­ken­berg. Un­der kväl­lens gång kom­mer det att bju­das på li­ve- podd så för­be­red er för ett gott skratt, skö­na dis­kus­sio­ner och nice un­der­håll­ning. Så vi frå­gar än­nu en gång var­för lyss­na på en podd när man kan lyss­na på fle­ra? Podd­works­hop med GALDEM A TALK, gra­tis podd­works­hop kl 15–16 så om du el­ler nå­gon an­nan du kän­ner är su­gen på att star­ta en podcast så kan ni an­mä­la er via gal­de­ma­[email protected] gmail.com. Värd: GALDEM A TALK och Fol­kets Hus­by

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.