Läx­hjälp

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Mån­da­gar och tors­da­gar kl 17.30–19.30. Un­der skol­ter­mi­ner­na har vi läx­hjälp till­sam­mans med för­e­ning­en Al-Kow­neyn, Rö­da kor­set och ABF Stock­holm och vo­lon­tä­rer. Läx­hjäl­pen vän­der sig främst till grund­sko­la och gym­na­sie­sko­la. Fol­kets Hus­by, Ed­vard Gri­egs­gång­en 16.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.