För­e­nings­stöd: Drop-in

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Ons­da­gar kl 15.00–18.00. Drop-in råd­giv­ning var­je ons­dag för för­e­ning­ar och dig som har en idé om att star­ta upp nå­got nytt, or­ga­ni­se­ra dig el­ler få stöd som hy­res­gäst. I sam­ar­be­te med ABF Stock­holm, Räd­da Bar­nen och Hy­res­gäst­för­e­ning­en. Fol­kets Hus­by, Ed­vard Gri­egs­gång­en 16.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.