Dags att by­ta till vin­ter­däck

Vi i Rinkeby - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

En­ligt lag ska vin­ter­däck an­vän­das 1 de­cem­ber–31 mars. Ge­nom att väl­ja dubb­fria däck bi­drar du till en ren och frisk stock­holms­luft. På Horns­ga­tan, Fle­ming­ga­tan och del av Kungs­ga­tan är det för­bju­det att kö­ra med dubb­däck. Väl­jer du det mest mil­jö­vän­li­ga trans­port­med­let cy­kel är du dä­re­mot väl­kom­men även med dubb­däck. Läs mer på stock­holm.se/vin­ter­dack.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.