26 NOVEMBER

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

Sön­dags­te­a­ter i Rin­ke­by Sön­dag kl 13. Rin­ke­by ung­doms­gård, Rin­ke­by­strå­ket 53. ”Vill visst!” (från 3 år) Mittiprick­te­a­tern – en lek­full och mu­si­ka­lisk fö­re­ställ­ning om vän­skap och hur svårt det kan va­ra om en ska be­stäm­ma he­la ti­den. Gra­tis in­trä­de! Vi bju­der på saft och frukt ef­ter fö­re­ställ­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.