ÅTER­KOM­MAN­DE

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

Be­hö­ver du hjälp med svens­ka språ­ket? Väl­kom­men till Preo Jobb­starts språkcafé & läx­hjälp! Var­je torsdag kl 13 till 15. Vill du öva på svens­ka språ­ket och sam­ti­digt fi­ka och ha en trev­lig stund? Går du på SFI och be­hö­ver hjälp med läx- Trä­na språk med ap­par. I språk­stu­di­on på Kista bib­li­o­tek kan du på egen hand an­vän­da en iPad för att trä­na språk med hjälp av ap­par och webb­si­dor. Språk­stu­di­on är öppen: tis­da­gar kloc­kan Om du är mel­lan 9 och 12 år och vill hit­ta på ro­li­ga gre­jer på bib­li­o­te­ket är det här nå­got för dig. Tors­dags­kul är för dig som gil­lar att pyss­la, el­ler gil­lar böc­ker, el­ler gil­lar att fi­ka, el­ler gil­lar da­tor­spel el­ler nå­got helt an­nat! Allt kan man få gö­ra på tors­dags­kul. Vi kör var­je torsdag mel­lan kl 15 och 16.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.