Om Ul­la Thorslund

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

■ UL­LA THORSLUND är ur­sprung­li­gen från Kristi­an­stad, men har ar­be­tat i 35 år i Stock­holms stad. ■ HON var en av dem som ar­be­ta­de med ut­form­ning­en av stads­dels­re­for­men. ”Ett av de ro­li­gas­te jobb jag har haft.” ■ HON har va­rit av­del­nings­chef på stads­led­nings­kon­to­ret, och in­nan dess på skol­för­valt­ning­en, ”som det het­te då”. 2002 blev hon stadsdelsdirektör Enske­de-Års­ta, se­dan i Fars­ta och 2012 bör­ja­de hon i Häs­sel­by- Väl­ling­by. I Rin­ke­by-Kista kan hon va­ra kvar till som­ma­ren 2019. ”Vi får ser hur det blir.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.