Köp en trum­pet!

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

Kul­tur­sko­lan Stock­holm säl­jer ut be­gag­na­de in­stru­ment nu i hel­gen den 25 och 26 no­vem­ber. Un­der de två da­gar­na kom­mer 870 in­stru­ment att fin­nas till för­sälj­ning på Dö­belns­ga­tan 89, när­mas­te t-ba­na Oden­plan.

In­stru­men­ten har al­la an­vänts i mu­sik­sko­lans undervisning och är av va­ri­e­ran­de kva­li­tet. Pri­set be­ror på in­stru­men­tets skick, en del kan va­ra li­te de­fek­ta, men fun­ge­rar än­då för den som vill tes­ta ett in­stru­ment ut­an att det blir dyrt.

Det finns till ex­em­pel 70 tvär­flöj­ter, 100 alt­sax­o­fo­ner, tre kontra­ba­ser, 20 trum­pe­ter och fle­ra hund­ra kla­ri­net­ter av oli­ka sor­ter. Dess­utom säljs key­boards och gi­tarr­för­stär­ka­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.