ÅTER­KOM­MAN­DE

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

Be­hö­ver du hjälp med svens­ka språ­ket? Väl­kom­men till Preo Jobb­starts språkcafé & läx­hjälp! Var­je tors­dag kl 13 till 15. Vill du öva på svens­ka språ­ket och sam­ti­digt fi­ka och ha en trev­lig stund? Går du på SFI och be­hö­ver hjälp med läx­or­na? Är du ny­an­länd och har frå­gor gäl­lan­de myn­dig­he­ter, ar­bets­mark­na­den el­ler an­nat? Varmt välkomna till Preo Jobb­starts språkcafé & läx­hjälp! Isafjordsg. 39 B, Kis­ta. Tel: 072-857 07 82.

Språk­stu­di­on Trä­na språk med ap­par. I språk­stu­di­on på Kis­ta bib­li­o­tek kan du på egen hand an­vän­da en iPad för att trä­na språk med hjälp av ap­par och webb­si­dor. Språk­stu­di­on är öp­pen: tis­da­gar kloc­kan 15.00–17.00 och tors­da­gar kloc­kan 15.00–17.00. Drop-in. Väl­kom­men!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.