Grans­ka­de ären­den

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

■ SAMMANLAGT granska­des 54 slump­vis ut­val­da ären­den un­der 2016 och förs­ta halv­å­ret 2017. Mål­sätt­ning­en var att grans­ka 15 ären­den per stads­dels­för­valt­ning, men på Kungs­hol­men fanns en­dast 13 ären­den och på Ös­ter­malm el­va. I Rin­ke­by-Kis­ta och Spånga-Tens­ta var det inga pro­blem att grans­ka rätt an­tal ären­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.