Sport­lov­skul på Ver­dan­di

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

bow­ling. OBS! Vid bad mås­te du va­ra sim­kun­nig och minst 10 år. När: kl. 10.00 i lo­ka­len, kvälls­ak­ti­vi­te­ter:17.00-20.00 Var: Stor­by­plan 31 Rin­ke­by Kon­takt: 073-656 61 79, 073-930 74 17 Pris: 10-20 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.