VISS­TE DU ATT ...

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

drygt 60 pro­cent av hus­hål­len som bor i vil­la el­ler rad­hus i Rin­ke­by-Tens­ta sor­te­rar si­na mat­res­ter? Det in­ne­bär att Rin­ke­by-Kis­ta är bäst i Stock­holms stad på att åter­cir­ku­le­ra si­na mat­res­ter i krets­lop­pet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.