= en­dast för tje­jer

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

Är du tjej 13-15 år? Väl­kom­men till Tjej­k­väll på ung­doms­går­dar­na

Mån kl. 17–21, Rin­ke­by ung­doms­gård Ons kl. 17–21, Akal­la ung­doms­gård Torsd kl. 17–21, Hus­by ung­doms­gård

Är du tjej 16-19 år? Väl­kom­men på Tjej­k­väll på träff­punk­ter­na

Mån 17–21.30, Ung­do­mens hus i Rin­ke­by Mån 17–21.30, Re­actor i Hus­by På Tjej­k­väl­lar er­bjuds ro­li­ga och me­nings­ful­la kul­tur- och fri­tids­ak­ti­vi­te­ter ut­i­från oli­ka te­man, som: häl­sa, sys­ter­skap, dröm­mar, fram­tid och kär­lek. Tjej­k­väl­lar har ba­ra kvinn­lig per­so­nal. Varmt väl­kom­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.