SPORT FÖR AL­LA!

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

Fotboll, in­ne­ban­dy, bord­ten­nis, box­ning, bad­min­ton, basket, cir­kus & dans och bad. Al­la flic­kor och poj­kar 7-19 år är väl­kom­na.

Gra­tis­bil­jet­ter till Hus­by­ba­det sön­dag 4/3 till dig som del­ta­git på minst fy­ra ak­ti­vi­te­ter un­der lo­vet.

Sport och plats:

fotboll, in­ne­ban­dy, basket, bord­ten­nis, cir­kus och dans, parkour, cric­ket i Är­ving­e­hal­len och Hus­by­hal­len, box­ning i Hus­by­hal­len (Spe­gel­sa­len), bad­min­ton i Kis­ta Ra­ket cen­ter.

När:

sche­ma för fotboll, in­ne­ban­dy, bord­ten­nis och box­ning: www.kista­sc.com el­ler www.la­get. se/ishoc­key­fo­ral­la

Mer in­for­ma­tion:

Kis­ta SC KFUM: 08-751 51 90 och Gabri­el 070-672 39 60, KFUM Jär­va Basket Is­se 070-789 17 11. Kis­ta Bad­min­ton Klubb: Bo 070-875 07 50.

Skrid­skor och ski­dor på lo­vet

Lå­na skrid­skor, hjälm, hands­kar och klub­ba gra­tis.

Tid: mån-ons 13-16 tors-fre 12-15, lör 18-21, Plats: Hus­by ishall

Mer in­fo: www.la­get. se/ishoc­key­fo­ral­la Ove 072-066 66 86 Lå­na ski­dor, sta­var och pjäx­or och få hjälp med tek­ni­ken av Akal­laRun När: var­je dag kl. 11.00-13.00 Var: på Spånga IP Kon­takt: Mår­ten West­berg 070-567 18 88

All­män­he­tens skrid­sko­åk­ning i

Hus­by ishall: (du mås­te ha eg­na skrid­skor och hjälm) Mån-tors 8.00-15.00, fred 12.00-15.00, lör 12.00-14.00, OBS! Gäl­ler ej vid bo­ka­de täv­ling­ar och mat­cher

Dri­ve-in fotboll med DIF

När: fre­da­gar kl. 20.00-21.00 för 10-12 år, kl. 21.00-22.00 för 13-15 år och kl. 22.00-23.30 för 16-19 år.

När: lör­da­gar kl. 18.00-19.30 för 10-12 år, kl. 19.30-21 för 13-15 år och kl. 21-23 för 16-19 år.

Var: Ung­do­mens hus i Rin­ke­by

Hus­by­ba­det på sport­lo­vet

Kom och ta det regn­bågs­fär­ga­de sim­mär­ket, de 100 förs­ta gra­tis. Gå tips­pro­me­nad och ha ex­tra ro­li­ga da­gar i sim­hal­len. När: 26/2-2/3 kl. 14.00-16.00 Var: Hus­by­ba­det, Pris: en­tré­av­gift

Be­tong­cu­pen i fut­sal

Var­je lag mås­te ha minst 4 mot 4 plus mål­vakt. In­neskor ob­li­ga­to­riskt. Först till kvarn, plats för 16 lag.

När: tors­dag 1/3 och fre­dag 2/3 kl. 11.00-16.00

Var: Är­ving­e­hal­len An­mäl dig till:

Par­ti­na.ba­so­si­la@hot­mail.com

MMA & Di­a­log el­ler Fit­nes­s­trä­ning

Trä­na thai­box­ning, box­ning, bra­si­li­ansk ju­jutsu och själv­för­svar el­ler kom igång med din trä­ning. För dig 15-25 år. Ing­en för­hands­an­mä­lan, men kom i tid! När: mån­dag 26/2 kl. 18-19 Var: Frys­hu­set Hus­by

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.