UTSTÄLLNINGAR

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

Gra­fik­ut­ställ­ning Här och Där Hus­by konst­hall vi­sar Gra­fis­ka säll­ska­pets och Hus­by Konst & Hant­verks­för­e­nings ge­men­sam­ma gra­fik­ut­ställ­ning un­der nam­net Här och Där. Oli­ka gra­fis­ka tek­ni­ker och mas­sor av konst­nä­rer! Ver­nis­sage lör­dag 7 april kloc­kan 12–16. Ut­ställ­ning­en på­går till och med 30 april. www.hus­by­gard.nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.