EN BILD FRÅN VEC­KAN SOM GICK

Vi i Rinkeby - - HEJ RINKEBY -

Mai­la din bild till re­dak­tion@vi­i­rin­ke­by.se

FOTO: JO­NAS CARLS­SON

VÅ­REN. So­len an­kom­mer till Hjuls­ta. Har du sett nå­got vår­tec­ken el­ler har du en bild du vill de­la med dig av? Skic­ka till re­dak­tion@vi­i­rin­ke­by.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.