TORS­DAG 26/4

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

Syn- och hör­se­l­in­struk­tör Syn- och hör­se­l­in­struk­tör kom­mer att fin­nas till­gäng­lig för råd­giv­ning, träning och enkla­re ser­vice av hö­r­ap­pa­rat, samt in­for­ma­tion om hjälp­me­del för syn/hör­sel­ned­sätt­ning­ar. Tors­dag den 26/4 kl 11.00–12.00, Tens­ta med­bor­gar­kon­tor, Tensta­gång­en 49.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.