UT­STÄLL­NING­AR

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

Vå­rens Pen­sel­drag Konst­nä­ren Ali­ro Del­ga­do Fu­en­te­al­ba stäl­ler ut si­na färg­gla­da akryl­mål­ning­ar på Gal­le­ri Hus­by Gård. Uställ­ning­en he­ter ”Vå­rens pen­sel­drag”. På lör­dag den 28 april är det ver­nis­sage kl 12– 16. Ut­ställ­ning­en vi­sas till och med den 13 maj. Öp­pet­ti­der: mån–fre kl 10–16 lör– sön kl 12–16. Ali­ro är Kre­a­ti­ma Stipemdi­at i Stock­holms Konst­sa­long 2018, må­lar du­kar med nya tek­ni­ker och sand struk­tur.

Gra­fik­ut­ställ­ning Här och Där Hus­by konst­hall vi­sar Gra­fis­ka säll­ska­pets och Hus­by Konst & Hant­verks­för­e­nings ge­men­sam­ma gra­fik­ut­ställ­ning un­der nam­net Här och Där. Oli­ka gra­fis­ka tek­ni­ker och mas­sor av konst­nä­rer! Ut­ställ­ning­en på­går till och med 30 april. www.hus­by­gard.nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.