MER Ny låt om för­äld­rar­nas sorg

Vi i Rinkeby - - NYHETER - HEDRAD.

■ KID-S. L. A. P bör­ja­de sin kamp mot ga­tu­vål­det för­ra året med lå­ten ”En ef­ter en” som släpp­tes ef­ter att en 20-årig man från Se­gel­torp bli­vit skju­ten till döds. ■ I DA­GAR­NA skri­ver han näs­ta ka­pi­tel till­sam­mans med Fle­mings­bergs­rap­pa­ren Ke­vin ”KD’s” Fat­tah. I lå­ten ”Gö­ra dig stolt” hed­rar de för­äld­rar­na som för­lo­rat ett barn till vål­det. ■ FÖLJ @BMTen­ter­tain­ment och @fuck­val­det i so­ci­a­la me­di­er.

FOTO: BMT ENTERTAINMENT

Lå­ten ”Gö­ra dig stolt” tilläg­nas Ro­bin Si­ni­sa­lo som sköts till döds i ja­nu­a­ri 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.