LÖR­DAG 18/8

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

Hus­by­gårds­da­gen El kul­tur­dag för al­la. Lo­kal kul­tur, konst­hant­verk, konstut­ställ­ning, mu­sik och dans. Scou­ting och café. Lör­dag kl 12–17, Hus­by Gård.

Ver­dan­dis som­mar Dag­li­ga ut­flyk­ter till bad, fis-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.