MER Po­lishu­set i Rin­ke­by

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

■ VAR: Rin­ke­by­plan 2–8. ■ STOR­LEK: 12 000 kvadrat­me­ter. ■ POLISBEMANNING: Un­ge­fär 250 po­li­ser, varav 130 i ytt­re tjänst. Därut­ö­ver PKC, po­li­sens kon­takt­cen­ter. ■ HISTO­RIK: Ing­en po­lislo­kal har fun­nits i södra Jär­va se­dan sta­tio­nen i Rin­ke­by stäng­des 2013. Byg­get av ett nytt po­lishus har för­se­nats och för­dy­rats. In­flytt pla­ne­ras till no­vem­ber 2019 och kost­na­den be­räk­nas till 747 mil­jo­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.