Hund­fö­ra­re grep rånare

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

En man som miss­tänks lig­ga bakom en rån­våg i Kis­ta har gri­pits. Man­nen greps av po­li­sens hund­fö­ra­re un­der ett på­gåen­de rån vid en ban­ko­mat. Man­nen är miss­tänkt för to­talt el­va rån och rån­för­sök. – Det är ett vik­tigt gri­pan­de för att få stopp på en per­son­rånsvåg som vi miss­tän­ker har ge­nom­förts av en per­son och vi vet att det­ta har ska­pat oro och räds­la i Kis­ta med om­nejd, sä­ger Christof­fer Boh­man som är bi­trä­dan­de lo­kal­po­lis­om­rå­des­chef i Rin­ke­by i en kom­men­tar på po­li­sens hem­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.